Full de condicions

CONDICIONS GENERALS I NORMATIVA DE LLOGUER I ÚS DE L’ALLOTJAMENT “LA SALA DE BIURE”
 
Les següents normes i condicions s’hauran de respectar en tots els seus punts des del moment en que s’efectua la reserva, a
l’entrada a la casa, mentre s’esdevé l’estada i fins a la sortida de la casa en qüestió. En cas contrari el propietari de la casa es
reserva el dret de cancel·lar d’immediat la reserva o estada a la casa, i la seva conseqüent desocupació immediata, sense
retorn d’import monetari sota cap concepte.
La ocupació de l’allotjament es limitarà al nombre de persones que s’indiquen en el contracte, comptant també els nens (que
vagin sense el seu propi llitet i tinguin més de 2 anys) com persones a efectes de l’ocupació. El propietari o persona
responsable de l’allotjament podrà impedir l’entrada a l’allotjament en cas d’excedir el nombre permès. Si es detecta que durant
l’estança hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat quedarà automàticament cancel·lada la reserva, podent procedir
al desallotjament de la casa. En cas de visites diürnes, consultar tarifes.
El llogater té la obligació de deixar l’allotjament recollit i presentable. Això inclou (orientativament) que la vaixella ha d’estar neta
i col·locada en el seu lloc, la nevera sense restes de menjar i les escombraries han d’haver-se buidat. Si el llogater no deixa el
seu allotjament en l’estat anteriorment citat, el propietari es reserva el dret de cobrir qualsevol despesa de neteja extra a través
de la fiança, cas de que n'hi hagi.
El llogater ha de respectar als veïns de l’allotjament. En cas de negligència o comportament inadequat el propietari es reserva
el dret d’anular el contracte de lloguer amb efecte immediat i sense previ avis. En aquest cas no tindrà la obligació de tornar
l’import del lloguer pagat per el client. Per al benestar dels veïns no es permet la realització de festes tipus “discoteca” ni posar
música a l’exterior dels allotjaments a partir de les 22h.
Es disposa d’un bressol amb la finalitat de pernoctar-hi els menors de 2 anys d’edat. La seva instal·lació tindrà caràcter gratuït.
La casa disposa de cuina totalment equipada, llençols i tovalloles de bany. No s’inclouen les tovalloles de piscina.
Els consums d’aigua, electricitat, calefacció i llenya estan inclosos en el preu total de l’estada, i per tant no és permesa la
utilització d’aparells que alterin els consums previstos de subministraments.
S’admeten animals de companyia.
No està permesa la introducció de mobles, equips de so i semblants a la casa així com la realització de qualsevol mena d’obra.
No és permesa la utilització de la casa ni del seu entorn paisatgístic per qualsevol mena d’activitat diferent a la pactada.
Tampoc es podran realitzar activitats o conductes contràries a la higiene o normal convivència o que atemptin contra l’ordre
públic.
Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client no hagi efectuat el pagament pactat amb el propietari o un 25% del
preu total de l’estada.
Condicions d’anul·lació de la reserva: si un cop confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el client decideix anul·lar-la, se li
retornarà la paga i senyal segons el següent:
- 100% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva amb més de 30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar
l’allotjament.
- 50% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva entre els 30 i 15 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar
l’allotjament.
- No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva amb 15 dies o menys d’anticipació a la
data fixada per ocupar l’allotjament.
El propietari es reserva el dret d’exigir al client una quantitat monetària d’un 25% del preu total de l’estada en concepte de
fiança com a resposta a possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal·lacions, i equipaments de la casa. L’import
d’aquesta fiança serà retornada si no existeixen danys.
Pagament de l’import de l’estada: en general en el moment d’entrada a la casa o de fer-se efectiva la ocupació de la casa.
Els horaris d’entrada i sortida de la casa seran en cada cas a convenir.
La Sala de Biure està anunciada en diferents llocs. Els preus que prevalen són els que trobaran a la nostra web o els preus que
els informarem via correu electrònic o telèfon.