Política de privacitat i protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, i del 31 de julio de 2018, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, s'informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és la Sala de Biure amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.

Mitjançant l'emplenament de formularis del web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a la Sala de Biure, l'interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis de la Sala de Biure.

En cap cas la Sala de Biure utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per guardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l'identifiqui, dirigit a la Sala de Biure, 08517 Sagàs (Barcelona) .